תמונות

בן שימול וליונס נוגעים בפיינל פור (אודליה מטרי)