תמונות

סלים טועמה באולפן. &"עכשיו צריך שקט&" (מור שאולי)