תמונות

אסון בכרמל אוריאל מלכה ז"ל צילום: מתוך האתר להנצחת אוריאל מלכה ז"ל