תמונות

הירוקים לא הצליחו לעלות למקום ה-4 (יוסי שקל)