תמונות

ורמוט ושכטר מגיעים לאיצטדיון (רועי גלדסטון)