תמונות

לירון רמתי, שפקס, עדי כהן צילום: זיו שדה, אבי כהן, רונן אקרמן