תמונות

קנדה עם איגייבור. אוהדים ביקשו שיפתח (משה חרמון)