תמונות

אלי טביב באימון. הכניע פעמיים את אניימה מהנקודה הלבנה (רועי גלדסטו