תמונות

לירן מלאכ. הועדף על פני לוגסי, חיימוביץ´ ואטיאס (נועם עופרן)