תמונות

לצבוע לפסח, נילט אדום, צילון דן לב צילום: דן לב