תמונות

הביתה בלוזית, מתלה בגדים גובה צילום: הגר דופלט