תמונות

המילטון שבר שיא. ינצח גם מחר? (gettyimages)