תמונות

רואה אותו מצליח ברמות הגבוהות. חנוכי (עודד קרני)