תמונות

דורה. "גם לפני חודש היו לנו 16 נקודות" (יוסי שקל)