תמונות

קורה לגדולים ממנו. צ'קול אחרי הטעות (אלן שיבר)