תמונות

רן בן שמעון. אבוחצירא: &"יכין אותנו בצורה מעולה למכבי תל אביב&" (מ