תמונות

מנסים להרשים משקיעים. אוהדי נתניה (אלן שיבר)