תמונות

וייה, סניידר, ריינה ואוסבלדו. יעברו דירה? (gettyimages)