תמונות

האמוציות השפיעו גם על אייל חומסקי, אחד מבעלי ירושלים