תמונות

צחי אליחן, אלי דסה ודן אייבינדר עם פנים נפולות (משה חרמון)