תמונות

יצליחו יותר בלונדון? קליגר וסלע (gettyimages)