תמונות

בליון סומכים על הצעירים, לקאזט (gettyimages)