תמונות

גני ילדים 10, כל כיתה עוצבה סביב נושא מרכזי אחר צילום: עמית גרון, תכנון-לב גרגיר אדריכלים, עיצוב פנים-שרית שני חי