תמונות

טיירון לו הפעיל את הראש, וזה עבד (gettyimages)