תמונות

במרחק של קרב אחד מהזהב. שגיא מוקי (gettyimages)