תמונות

הצטלמו מוקדם מדי. אקסברד עם המנכ"ל יורם עינב