תמונות

הגיעו במקום הכוכבים, ועדיין לא נכנסו לנעליהם