תמונות

חדרי מלון, מעצבים גרשון צור ואלדד מיטלמן צילום: עמית סיבק