תמונות

משיח בקפריסין. התמורה ביום שבת (איגוד השופטים)