תמונות

אבי אבינו וליאור לוי. מחפשים ניצחון (מור שאולי)