תמונות

ח'דירה, הראשון לעזוב את ריאל הקיץ (gettyimages)