תמונות

הפציעה של ארויו. נקודת המפנה של המשחק (gettyimages)