תמונות

הקוונים לא יגיעו להדר יוסף, המשחק ייערך בכל זאת