תמונות

לינה אלעזר, סבתא לינה צילום: עידית נרקיס כ"ץ