תמונות

שיר ביטון, אדר גולד צילום: אידן אור-גיא, דביר גיחז