תמונות

עזוז. הערב קרב ראשון: כתום מול ירוק (אלן שיבר)