תמונות

לויטה. "שכחנו את המחנה, נשכח גם את המשחק הזה"