תמונות

עזוז עוצר את דוידזאדה. עבודה טובה ובישול (אלן שיבר)