תמונות

צביקה שרף ואלי דריקס. המאמן כבר נחקר, עכשיו הגיע תורו של המנכ&"ל (