תמונות

שטראובר. אוזן יוצא להגנתו, הוא התנצל (שי לוי)