תמונות

מליקסון. בב"ש מקווים שלא מדובר בפציעה חמורה