תמונות

הודג'סון ודשאן. לאנגלי יש כאב ראש, עמיתו די מרוצה (GETTYIMAGES)