תמונות

אורי מלמיליאן. גם הוא אמר לא לכפ&"ס (מור שאולי)