תמונות

מחלקה ראשונה אוקטובר 22 - דנה ברזילאי ולני שפורן