תמונות

יובל למוזיאון ישראל, מבט אל המעבר המוביל אל אולמות התצוגה צילום: טים הרזלי