תמונות

M ארבעה פלייטמטים עם צילומים שונים, 40 שקלים, סוהו צילום: יחסי ציבור