תמונות

באסו בתחילת הטור דה פרנס השנה (gettyiamges)