תמונות

אוהד קדוסי. מאוכזב מיכולת קבוצתו (אלעד ירקון)