תמונות

כברה קסאי התחתנה, כוכב נולד צילום: ברק פכטר