תמונות

בנין ומונצ´ר (ברקע). יישרו את ההדורים (עמית מצפה)